Od 7.1. se vracíme do haly!

Od 7.1. se vracíme do haly!

Po zkouškách barevných pásků a zkušenostech s tréninky na ZŠ Bartuškova jsme se rozhodli změnit tréninkový rozpis a více využít možnosti haly Leopolda Pokorného. Jedním z hlavních důvodů je, že nám na ZŠ Bartuškova chybí vybavení z haly. Jaké budou tedy změny? Abychom nekomplikovali rodičům život, nechali jsme všechny tréninky dětí ve stejný čas. Jediný…

Od 7.10. nový rozpis tréninků

Od 7.10. nový rozpis tréninků

Je nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Toto přirovnání asi nejlépe vystihuje dosavadní úspěšné nábory členů. V předchozích letech jsme neměli problém se vejít do naší tělocvičny na hale L. Pokorného. Od letošní sezony je tomu už jinak. Po zkušenostech z měsíce září jsme se rozhodli pro výraznější změnu rozpisu tréninků, která by měla…