Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Něco se nepovedlo? Kontaktujte nás prosím!

Jsme parta nadšenců, která se snaží šířit nadšení pro bojový sport taekwondo. Tuto věc děláme bez nároku na mzdu – je to náš koníček.

V níže uvedeném textu se snažíme vyhovět nové legislativě GDPR. Od každého člena našeho oddílu žádáme písemný souhlas se zpracováním osobních údajů a informujeme ho o účelu zpracování a zpracovatelích. Tato stránka by měla poskytnout vyčerpávající přehled v dané věci.

V případě, že se Vám nelíbí nějaká fotka, video, či text na našem webu, facebooku, či instagramu, kontaktujte nás prosím pomocí našeho kontaktního formuláře, či telefonem uvedeným na tomto webu. Velmi rádi s Vámi danou situaci vyřešíme.

To stejné platí pokud potřebujete vysvětlit cokoli co je napsáno níže na této stránce.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Oddíl Koguryo Třebíč – Taekwondo ITF je součástí organizace Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek se sídlem na adrese Fügnerova 1226/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO 440 65 40.

Tato organizace je správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Účely zpracování osobních údajů

 1. zákonné důvody dle zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu
 2. oprávněný zájem Správce za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejících činnostech
 3. oprávněný zájem Správce za účelem účasti na dotačních programech a s tím souvisejících činnostech
 4. uložení a administrace osobních údajů pro vnitřní potřebu Správce v cloudové službě GSuite od společnosti Google LLC na základě souhlasu člena
 5. účast na soutěžích a jiných akcích (soustředění, technický seminář a jiné) jež Správce členovi zajistil, či zprostředkoval na základě jeho žádosti a souhlasu
 6. marketing (zejména propagační materiály, letáky, on-line reklama, reklama v novinách apod.) na základě souhlasu člena
 7. prezentace na sociální síti Facebook.com na základě souhlasu člena
 8. prezentace na sociální síti Instagram.com na základě souhlasu člena
 9. prezentace na webu Koguryo.cz na základě souhlasu člena
 10. prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech na základě souhlasu člena

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Český svaz Taekwon-do ITF, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17
 2. Okresní sdružení České unie sportu Třebíč, z.s., se sídlem Fügnerova 8, Třebíč 1, 674 01
 3. Výkonný výbor České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00
 4. Orgány státní správy a samosprávy
  1. Město Třebíč
  2. Kraj Vysočina
  3. Ministerstvo mládeže a tělovýchovy
 5. Do 21.1.2019 Google LLC („společnost Google“), se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Od 22.1.2019 společnost Google Ireland Limited (“Google”) založená a provozovaná dle právních předpisů Irska (registrační číslo: 368047) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 6. Facebook Ireland Ltd., se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 7. IT-TechCZ s.r.o., se sídlem na adrese Podivice 33, okr. Vyškov
 8. The Rocket Science Group LLC, se sídlem na adrese 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké.

Doba uchování

 • Kx – x let od skončení členství
 • Ux – x let po skončení účelu poskytnutí

Matice uchování osobních údajů

Osobní údaj Účely zpracování Zpracovatelé Doba zpracování Poznámky
jméno a příjmení 1-10 1-8 K10
datum narození 1-5 1-5,8 K10
adresa místa pobytu 1-4 1-5 K10
u cizince adresa místa kde se převážně sdružuje 1-4 1-5 K10
u cizince státní občanství 1-4 1-5 K10
rodné číslo 1-4 1-5 K10
fotografie 6-10 1-8 U5
video 6-10 1-8 U5
zvukový záznam 6-10 1-8 U5
sportovní výsledky 1-10 1-8 K10 nebo U5
registrační číslo sportovního svazu/ČUS 1-5 1-5,8 K10
telefonní číslo 1-5 1-5 K10
e-mail 1-5 1-5,8 K10
jméno a příjmení zákonného zástupce (pro členy mladší 18 let) 1-5 1-5,8 U10
telefonní číslo zákonného zástupce (pro členy mladší 18 let) 1-5 1-5 U10
e-mail  zákonného zástupce (pro členy mladší 18 let) 1-5 1-5,8 U10
pohlaví (muž/žena) 1-5 1-5,8 U5
hmotnost 4-5 1,5 U1
výška 4-5 1,5 U1
technický stupeň 2-10 1-8 K10

Práva vlastníka osobních údajů

Na základě žádosti a předložení dokladu potvrzujícího vlastnictví osobních údajů v sídle Správce v termínech tréninků oddílu máte přístup k následujícím úkonům:

 • přístup ke svým Osobním údajům, či jejich opravu dle čl. 15 Nařízení
 • výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 Nařízení

Případně nás kontaktujte a domluvte si jiný termín podání žádosti. O termínu vyřízení žádosti Vás budeme informovat obratem.

V případě, že nebudete s vyřešením dané situace spokojeni, můžete podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.