Třebíčské taekwondo v roce 2021

Třebíčské taekwondo v roce 2021

Oddíl Koguryo Třebíč v roce 2021 obnovil svoji činnost po omezeních v roce 2020.

Úvod roku probíhal ve znamení výrazných omezení sportovní činnosti, nicméně náš oddíl pořádal online tréninky na platformě Google Meet. Účast nebyla velká, nicméně se našla skupinka pravidelně cvičících pro které tyto tréninky znamenaly posun jak z pohledu kondiční přípravy, tak z pohledu nácviků pro boj. Po schválení výborem oddílu jsme nasdíleli naše tréninky pro ostatní členy Českého svazu Taekwon-do ITF, protože ne každý z oddílů byl schopen online tréninky zajistit. Za celou historii jsme sice neviděli mnoho externích cvičenců, nicméně ČST ITF nás za aktivitu odměnil dotací ve výši 20000Kč ze které jsme financovali účast závodníků na MČR Kup.

Zhruba od května probíhaly tréninky 2x týdně bez rozdílu pásků a to venku v okolí sportovní haly. Skupinka cvičících se příjemně rozrostla na cca 12 aktivních členů. Tréninky probíhaly celé léto až do konce prázdnin.

Na konci června se nám podařilo dokončit dlouho připravované oddílové sportovní oblečení financované za podpory Nadačního fondu Avast v programu Spolu se zaměstnanci. Výše podpory byla 50000 Kč a pro aktivní závodníky a pro trenéry je oblečení zdarma. Předání oblečení proběhlo 29.6. na jednom z venkovních tréninků. Pokud někdo z trenérů ještě nemá oblečení, dejte vědět.

28.8. proběhl důkladný úklid tělocvičny a přestěhování materiálu do nového skladu na tribuně za bowlingovou dráhou. Do úklidu se zapojila skupinka aktivně cvičících členů a patří jim velké oddílové díky!

Pří úklidu došlo k odhalení problému se zatékáním do podlahy a její nerovností. Problém je hlášený jako havarijní stav a Město Třebíč zaplatí kompletní rekonstrukci podlahy dle harmonogramu oprav v roce 2022.

Na začátků září proběhla tradiční akce Volný čas není nuda. Oddílový demo tým secvičil krásnou exhibici, tentokráte poprvé v podání mladších členů. Exhibice proběhla na samý závěr akce a opravdu se podařila!

Od září probíhaly pravidelné tréninky dle standardního rozpisu s nutností registrace cvičenců v novém systému https://jducvicit.koguryo.cz/ vytvořeném pro naše potřeby naším členem Martinem Matouškem. Díky registracím máme krásný přehled o tom kdo je aktivní cvičenec a usnadňuje nám to platby různých poplatků (ČST ITF, IT, dotace atp.). Navíc jsme dvakrát zaznamenali výskyt onemocnění COVID19 a díky systému jducvicit jsme bez problémů provedli hlášení Krajské hygienické stanici.

Martin v současnosti pracuje na přeměně systému v plný informační systém oddílu. Systém bude umožňovat náhled a editaci karty člena, přehled plateb oddílových příspěvků přímo u přihlášení na trénink (členové i trenéři uvidí kdo má zaplaceno a kdo ještě ne při přihlášení na trénink, či při kontrole docházky).

V rámci náboru se k oddílu připojilo 28 nováčků. Celkově má oddíl 73 platících členů.

Na podzim proběhlo tradiční soustředění v Heralticích. Na soustředění byla příležitost pro aktivní členy složit zkoušku na vyšší technický stupeň. Možnosti využilo hned 7 členů.

Po soustředění začala tradiční soutěžní sezóna. Oddíl se zúčastnil tří národních soutěží: MČR “kup”, Testování členů STM a MČR “dan”. Na soutěžích se třebíčští závodníci neztratili a dovezli krásnou sbírku medailí. Nejúspěšnější závodnice oddílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie Jméno Medaile Body
Mladší žákyně Sarah Boček 0-0-1 2,25
Starší žákyně
Mladší juniorky Petra Krčálová 1-0-1 7,5
Starší juniorky Marie Anna Fejtová 0-0-1 2,25
Seniorky Kristýna Filipová 0-0-1 2,25
Veteránky

Nejúspěšnější závodníci jsou v této tabulce:

Kategorie Jméno Medaile Body
Mladší žáci Marek Šoukal 1-1-3 13
Starší žáci
Mladší junioři Filip Matoušek 0-1-0 4,25
Starší junioři Martin Matoušek 0-1-1 4,75
Senioři Pavel Vobůrka 0-2-1 9
Veteráni

V celkovém srovnání oddílu je nejúspěšnějším závodníkem Marek Šoukal se 13 body. Druhé místo obsadil Pavel Vobůrka s 9 body a na třetím místě se umístila Petra Krčálová se ziskem 7,5 bodu a stala se tak nejúspěšnější závodnící oddílu. Všem závodníkům gratulujeme a přejeme hodně zdaru do příštího roku!

V prosinci proběhly zkoušky na technické stupně kup. Všech 17 přihlášených žadatelů zkoušky pod vedením velmistra Hwang Ho-jonga (9. dan) zvládlo.

Po oddílových zkouškách na technické stupně kup následovaly národní zkoušky na technické stupně dan. Svoji zkoušku na 5. dan úspěšně zvládl Michal Kobylarz. Zkoušku na 4. dan složil také vedoucí oddílu Rudolf Matoušek. Úspěšní žadatelé budou teď čekat na vydání danového certifikátu Mezinárodní federací Taekwon-do ITF.

Oddíl Koguryo Třebíč v roce 2021 nezahálel. Děkujeme všem trenérům, asistentům trenérů, aktivním členům a rodičům za výpomoc s výukou taekwonda a pořádáním akcí oddílu. Bez Vás všech bychom oddíl jen těžko rozvíjeli. Jen tak dál v roce 2022!