Aktuální informace kolem COVID

Aktuální informace kolem COVID

Pravidla boje proti nákaze COVID

Náš oddíl se snaží zajistit bezpečí našich členů v rámci našich pravidelných tréninků. Dodržujeme veškerá vládní nařízení (vydané Ministerstvem zdravotnictví), doporučení Českého svazu Taekwon-do ITF a interní směrnice TJ Třebíč. Vedle opatření budeme otevřeně informovat naše členy o aktuální situaci v oddílu a to prostřednictvím této stránky, případně našeho Facebook Messenger kanálu. Nemůžeme sice odhalovat jména případných nemocných (pokud se tak nerozhodnou sami), ale budeme informovat o tréninkových skupinách, kde byla nákaza prokázána. Navíc se budeme snažit informovat členy se kterými byl případný nemocný v kontaktu mimo tělocvičnu (pokud se o takovéto skutečnosti dozvíme). Máte-li další informace, kontaktujte nás emailem info@koguryo.cz, nebo telefonicky 739587885 (Rudolf Matoušek).

Aktuální situace v oddílu

Od 19. do 21. října zastavujeme tréninky “Bojovníci”.

18. října, 22:00

Ve čtvrtek 14.10. byl na tréninku “bojovníci” od 18 hodin člověk, který byl v sobotu pozitivně testován na COVID.

Na žádost hygienické stanice jsme poskytli informace účastníků daného tréninku dle instrukcí. Všechny dotčené osoby jsme informovali telefonicky o vzniklé situaci. 7 členů bude mít zřejmě nařízenou karanténu. Očkovaní a ti co v minulých 180 dnech prodělali COVID (prokazatelně PCR testem) do karantény nepůjdou. Mají nicméně sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků onemocnění kontaktovat svého lékaře.

Z bezpečnostních důvodů rušíme tréninky “bojovníci” od 19.10. do 21.10. Pokud bude situace klidná, tak 26.10. tréninky “bojovníci” opět rozjedeme. 21.10. dáme online trénink. Instrukce budou na webu den předem.

Starší zprávy

27. dubna, 10:45

Epidemická situace pozvolna zlepšuje a tak začínáme uvažovat o přesunu tréninků z obrazovek počítačů do reálného světa. V současnosti může cvičit venku 12 lidí po dvojicích bez roušek na prostoru 15 m2 na dvojici (celkově 180 m2). Od pondělí 3. května to bude venku až 20 lidí se stejnými rozestupy. Cvičení v tělocvině je prozatím v nedohlednu.

Tréninky začneme vypisovat od května na naší online platformě https://jducvicit.koguryo.cz/. Na trénink můžou pouze zaregistrovaní cvičenci. Před odchodem na trénink si zkontrolujte místo tréninku. V případě špatného počasí (déšť) se trénink může přesunout na obrazovku počítače (klasický online trénink).

Zpočátku budeme cvičit jako jedna skupina. Tréninky pro skupiny technických pásků zavedeme později dle stability počasí a dostupnosti trenérů.

O vypsaných trénincích budeme informovat zde, na Facebooku a na našem Facebook Messenger kanálu.

4. ledna, 20:30

Vstup do roku 2021 nebude snadný pro nikoho z nás. Epidemická situace v Česku se bohužel zhoršila. Opět jsme dosáhli na nejvyšší stupeň pohotovosti (viz. Protiepidemický systém ČR) a začala platit tvrdá protiepidemická opatření. Protože sportování musí nyní stranou akutní ochraně zdraví a lidských životů, v tělocvičně určitě nějaký ten týden nepotkáme.

Nenechme se nicméně touto situací zdeptat a protáhněme si tělo a ducha na pravidelných online trénincích. Cvičíme každé úterý a čtvrtek od 18 hodin. Informace jak se připojit najdete na stránce s rozpisem tréninků. Na shledanou na tréninku!

2. prosince, 21:30

Česká republika přešla do 3. stupně pohotovosti dle Protiepidemického systému ČR. Situace v ČR se sice zlepšuje, ale prozatím jen velmi pozvolna. Situace na Třebíčsku je bohužel o něco horší. Ještě 1. prosince byl index rizika na hodnotě 62, která spadá do pohotovostního stupně 4.

Od 16. listopadu se naštěstí zlepšil popis matice opatření. Amatérský sport je možno provozovat bezkontaktně ve skupinkách po 10 (9 + trenér). Při cvičení musí mít všichni roušku, což je pro intenzivní cvičení v taekwondu poněkud problém. V šatnách, na toaletách a ve sprchách mají být nastavena blíže nespecifikovaná režimová opatření. Cvičení venku je možné v rámci tréninkových skupin, nicméně současné povětrnostní podmínky venkovnímu cvičení příliš nepřejí.

Po prostudování pravidel a zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli pravidelné tréninky v tělocvičně zatím nespouštět. Tréninky tedy poběží i nadále online formou. Celou situaci znovu vyhodnotíme v okamžiku, kdy se celostátní stupeň pohotovosti začne blížit 2. stupni.

COVID-19 nákazu jsme v oddílu řešili už v září. Pro spoustu z nás to nebyly příjemné okamžiky, a tak se chceme opakování této situace vyhnout jak jen to bude možné. Blíží se čas Vánoc. Čas, kdy se v rámci rodin setkává několik generací. Nenechme si tedy tuto pohodu narušit něčím tak ošklivým jako je karanténa a celý kolotoč s tím spojený.

V tělocvičně se ještě chvíli nepotkáme, nicméně na online tréninku se potkat můžeme. Vedle online tréninků nabízíme ještě online koučování pomocí nahraného videa. Pokud byste tuto formu tréninku chtěli zkusit, zeptejte se na ni v naší facebook messenger skupině.

16. listopadu, 15:30

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo nový protiepidemický systém pro ČR. V současnosti se celá ČR nachází na 5. stupni pohotovosti (fialová), který znamená maximální protiepidemická opatření tak jak je dnes známe. Pokud tzv. index rizika poklesne a setrvá po dobu 7 dnů na nižší úroveň spadající do nižší hodnoty stupně pohotovosti a zároveň dojde k celkovému zlepšení situace dle vyhodnocení hygieniků a epidemiologů, může dojík k rozvolnění protiepidemických opatření na úroveň nižšího stupně pohotovosti dle matice opatření. V případě, že se index rizika dostane na vyšší úroveň a zůstane tam po dobu 3 a více dnů, znamená to automaticky přechod na vyšší úroveň pohotovosti a opětovné zpřísnění opatření.

Co to tedy znamená pro nás? Reálně je možné začít cvičit v tělocvičně až od stupně pohotovosti 3. Ten určitě nenastane dříve než 25. listopadu. Hlavním důvodem je, že stupeň pohotovosti 4 se očekává nejdříve 18. listopadu. Navíc současná úroveň indexu rizika je stále na úrovni 70 což je výrazně nad horní hranicí 60 bodů limitující 3. stupeň.

Protiepidemická opatření na 3. stupni pohotovosti umožňují cvičit individuálním sportům do 10 osob uvnitř. Omezení venkovního sportování je definováno neurčitě, nicméně pro nás asi stejně nehraje úplně roli (tma už v 17 hodin, nevhodné počasí). Na stupni 3 tedy tréninky rozjedeme, ale pouze v omezeném množství a s využitím on-line registrace na trénink. Více informací doplníme až bude 3. stupeň pohotovosti v dohledu. Plnohodnotné trénování nastane až na stupni pohotovosti 2, nicméně ten se řídí regionálním indexem rizika a ten je v současnosti na třebíčsku na úrovni 75 – tedy těsně pod hranicí stupně 5.

31. října, 20:00

Vláda na základě souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu. Omezení amatérského sportu zůstávají v platnosti a neočekáváme, že by se to mělo před 20. listopadem měnit.

17. října, 14:30

Dle informací Českého svazu Taekwon-do ITF zazazují současná vládní krizová opatření sportovní činnost v interiéréch až do 3. listopadu do 23:59. Venkovní sportovnání je možné ve skupinkách do 6 osob. Dříve než 4. listopadu tedy pravidelné tréninky určitě neobnovíme.

I když se nepotkáváme na tréninku, zkuste stejný čas cvičit doma. Po skončení platných omezení budete mít náskok.

8. října, 20:30

Po týdnu v tělocvičně musíme bohužel opět zastavit tréninky. Tentokráte z důvodu vládních krizových opatření ze dne 8. října 2020. Omezení jsou platná do neděle 25. října. Spuštění tréninků ohlásíme až po vyhlášení navazujících krizových pravidel.

4. října, 20:30

Od 5. října pojedou tréninky v omezeném režimu. Cvičenci co se připravují na soutěže (MČR, MČR kup, STM) mohou cvičit bez omezení (limit 130 osob). Ostatní skupiny mají omezení 10 osob uvnitř a 20 osob venku. Ostatní pravidla – rouška ve společných prostorách a pro osoby, které neprovozují sport – platí nadále.

27. září, 12:30

Konečně dobrá zpráva! Druhý člen oddílu s příznaky onemocnění prošel testem na COVID-19 s negativním výsledkem. Na soustředění jsme se tedy do kontaktu s nákazou nedostali. Poslední na co čekáme jsou výsledky kontrolních testů skupiny 10.-7. kup.

24. září, 17:30

Dle zpráv od několika členů cvičících ve skupině 10.-7. kup to vypadá, že všichni půjdou na kontrolní test. Výsledky očekáváme až během příštího týdne a tak jsme rozhodli posunout začátek tréninků až na 5. října. Dobrá zpráva je, že nikdo z této skupiny nehlásil příznaky onemocnění a 10 denní inkubační lhůta končí zítra. Přejeme tedy všem aby jim pevné zdraví vydrželo a aby případný test zvládli s negativním výsledkem!

23. září, 11:30

Byli jsme kontaktováni hygienickou stanicí a požádáni o kontakty s nakaženým členem. Předali jsme kontakty členů, kteří byli na tréninku skupiny 10.-7. kup mezi daty 7.-16. září. Jedná se o zákonný účel zpracování osobních údajů a tak jsme předali kontakty v rozsahu jméno a příjmení člena, rodné číslo člena, telefonní kontakt a v případě členů mladších 18 let potom i jméno a příjmení zákonného zástupce a telefonní kontakt na něj. Pracovníci krajské hygienické stanice zpracují seznam a ověří kdo z členů byl v blízkém kontaktu s nakaženou osobou (méně než 2m od sebe po dobu delší než 15 minut). Tyto členy (jejich zákonné zástupce) budou kontaktovat a domluví se na dalším postupu.

22. září, 19:30

Nemoc COVID-19 byla u dříve zmíněného člena ve skupině “10.-7. kup” bohužel potvrzena testem. Pokud budeme kontaktování hygienickou stanicí, poskytneme jim naši evidenci docházky. Pro všechny členy kdo byli na tomto tréninku od 8. září doporučujeme omezit kontakt s okolím a v případě zdravotních potíží konzultovat telefonicky zdravotní stav se svým lékařem.

22. září, 13:30

Byli jsme informováni o dalším členovi, který jeví příznaky onemocnění. Daný člen se účastnil víkendového soustředění. Protože jsme na soustředění měli různé členy z různých tréninkových skupin a několik trenérů, rozhodli jsme se do konce měsíce září zrušit všechny tréninky.

18. září, 20:30

V pátek 18. září jsme byli informování, že u jednoho člena oddílu chodícího do skupiny 10.-7. kup se 17. září projevily příznaky nemoci s tím, že se dozvěděl o kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. Daný člen/členka oddílu je v domácí karanténě a k dnešku stále čeká na výsledky testu.

V pátek jsme informovali o pozastavení tréninků skupiny 10.-7. kup a požádali všechny členy ze skupiny 10.-7. kup aby nejezdili na víkendové soustředění (sobota 19. září).