Opatření proti šíření COVID-19

Opatření proti šíření COVID-19

Níže uvádíme aktuálně platná pravidla boje s nemocí COVID-19.

  • Před příchodem k hale se přihlásíte na trénink na platformě https://jducvicit.koguryo.cz/.
  • Před halou vyčkáte příchodu trenéra, který vás vyzve ke vstupu do haly. Před vstupem si vydesinfikujete ruce. VŠICHNI se pohybují v hale s respirátorem FFP2.
  • Při vstupu do haly můžete být vyzváni k prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných pravidel. V případě, že nebudete schopni prokázat bezinfekčnost riskujete nevpuštění do tělocvičny! Lhůty platnosti potvrzení a další informace hledejte zde, nebo zde.
  • Po vstupu do tělocvičny si všichni opět vydesinfikují ruce. Necvičící si nechají respirátor po celou dobu tréninku na sobě.
  • Trenér provede evidenci účasti na platformě https://jducvicit.koguryo.cz/.
  • Po skončení tréninku si mohou zájemci v šatně před odchodem opět desinfikovat ruce.

Následující lidé nesmějí z bezpečnostních důvodů na trénink.

  • Ti kdo budou porušovat/ignorovat tato pravidla
  • Ti kdo jsou nemocní infekční nemocí, nebo jim byla nařízena karanténa
  • Ti kdo se v minulých 14 dnech dostali do kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa
  • Doprovod pokud nemůže mít respirátor FFP2 (ať už z jakéhokoli důvodu).

Dále Vás žádáme abyste upozornili vedení oddílu (Facebook messenger, info@koguryo.cz, tel. 739587885) v případě, že Vám byla nařízena karanténa, nebo jste zjistili, že byla karanténa nařízena osobě se kterou jste byli v minulých 14 dnech v kontaktu.

Máte-li dotazy k výše uvedeným pravidlům, zeptejte se nás na Facebook messengeru, případně emailem info@koguryo.cz.