Začínáme cvičit!

Začínáme cvičit!

Od 10. května se po dlouhé době vrátímě ke společnému cvičení. Nákaza COVID-19 se zdá ustupuje, nicméně pořád je jí dost na to abychom dodržovali bezpečnostní pravidla a chovali ohleduplně k sobě navzájem a k ostatním.

Zpočátku spustíme tréninky v omezeném režimu. Každý člen se bude muset na trénink přihlásit dopředu v registračním systému. Tam všichni uvidí které tréninky jsou vypsané, pro koho jsou určeny a kolik se na ně může přihlásit lidí. Pokud bude plná kapacita daného tréninku, není možné se ho zúčastnit.

Jak budou tréninky fungovat?

 • Přihlásíte se na trénink pomocí systému jducvicit.koguryo.cz. K přihlášení budete potřebovat libovolný Google účet. Běžně jej máte vytvořený pro Android telefon. Pokud ho nemáte, můžete si jej založit dle instrukcí Googlu. Máte-li email od jiného poskytovatele, doporučujeme při zakládání použít nastavení “Použít aktuální e-mailovou adresu.” Po přihlášení do systému zadáte jméno osoby, kterou přihlašujete. Prosíme, používejte jméno a příjmení. Tyto údaje budeme v případě výskytu COVID19 na tréninku používat pro vymezení ohrožené skupiny osob.
 • Přijdete na trénink s rouškou/respirátorem (dle aktuálních nařízení) a počkáte na trenéra v místě dle instrukcí v registračním systému. Přijďte včas! Pokud dorazíte pozdě, nemusíte svoji skupinu najít. Na trénink si standardně vezměte vhodné pití a oblečení dle instrukcí v registračním systému. Je možné, že se bude skupina přemisťovat a tak přiberte vhodný baťůžek (budete s ním běhat, tak určitě nenoste školní tašku s učebnicemi).
 • Po příchodu trenéra se provede kontrola účasti. Ti kdo nebudou přihlášeni a nebude volná kapacita budou muset jít domů. Hlaste se tedy opravdu včas.
 • Trénink pak proběhne standardně dle instrukcí trenéra.
 • Doprovod na trénink venku může, nicméně musí zachovávat odstup od skupiny dle platných pravidel.

Pro vstup na trénink musejí účastníci splňovat alespoň jednu z následujících podmínek Ministrestva zdravotnictví:

 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 7 dny test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 7 dny test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Následující lidé nesmějí z bezpečnostních důvodů na trénink.

 • Ti kdo se nepřihlásí na trénink
 • Ti kdo nesplní podmínky Ministerstva zdravotnictví (žlutě nad tímto odstavcem)
 • Ti kdo jsou nemocní, nebo jim byla nařízena karanténa
 • Ti kdo se v minulých 14 dnech dostali do kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa

Dále Vás žádáme abyste upozornili vedení oddílu (Facebook messenger, info@koguryo.cz, tel. 739587885) v případě, že Vám byla nařízena karanténa, nebo jste zjistili, že byla karanténa nařízena osobě se kterou jste byli v minulých 14 dnech v kontaktu.

Máte-li dotazy k výše uvedeným pravidlům, zeptejte se nás na Facebook messengeru, případně emailem info@koguryo.cz.