Tréninky v sezoně 2020/2021

Tréninky v sezoně 2020/2021

Tréninky v sezoně 2020/2021 začnou 3. září podle tohoto tréninkového rozpisu. Protože se k nám loni přidala pěkná skupinka nováčků, potřebujeme lépe rozložit cvičence do skupin.

Letošní skupina nováčků (nábor 2020/2021) a držitelé technických stupňů 10.-7. kup (bílý až žluto-zelený pásek) budou rozděleny na na dvě části. Skupinka mladších a hravějších dětí bude chodit do “taekwonďáčku”. Tyto tréninky budou vedle taekwonda zařazovat hraní her a zkoušení různých pohybových dovedností tak, aby se děti bavily a našly v taekwondu a obecně ve sportu zalíbení. Skupina starších cvičenců, kteří se vydrží soustředit celý trénink čistě na taekwondo budou navštěvovat tréninky dle trénikového plánu taekwonda ITF.

Všichni nováčci, kteří začnou cvičit taekwondo od září 2020, budou rozděleni do skupin “Nováčci” a “Taekwonďáček pro nováčky” v rámci úvodních tréninků pro nováčky. Může se stát, že během září ještě přehodnotíme rozdělení a požádáme jednotlivce aby se přesunuli do druhé skupiny.

Držitelé 10.-7. kupu se rozdělí do skupin “10.-7. kup” a “Taekwonďáček pro 10.-7. kup” na společném tréninku 1. září. Od 3. září pak začnou chodit do daných skupin.

Pokud se nedostanete na trénink, kde se budou rozdělovat skupiny, zeptá se následujících trenérů do které skupiny má chodit:

  • Nováčci cvičící od září 2020 – Pavel Zejda (čtvrtky od 18 hodin)
  • 10.-7. kup – Tomáš Fejta (čtvrtky od 19 hodin)

Skupina “od 6. kupu” již nebude rozdělena na mladší a starší cvičence a bude se plně věnovat tréninkovému plánu taekwonda ITF. První hodina bude věnována společným nácvikům. Posledních 30 minut bude vždy zaměřeno na skupinu cvičenců se stejným technickým stupněm (např. všichni modří se budou učit novou sestavu, jindy zase červení pásci apod.). Zbytek skupiny bude samostatně opakovat techniky a posilovat dle zadání trenéra.

Páteční skupina “závodníci” je určena cvičencům jezdícím na soutěže. Je zaměřena na sportovní boj a jiná kondiční cvičení. Skupinu však vedou trenéři, kteří pracují na směnách a tak ne vždy mohou trénink vzít. Vždy sledujte naši skupinu na Facebook messengeru ať víte jestli náhodou trénink neodpadá.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem info@koguryo.cz, nebo telefonicky 739587885 (Ruda Matoušek).