Jarní soustředění v Heralticích

Jarní soustředění v Heralticích

17. května jsme se sešli na tradičním soustředění v Heralticích. První den po vybalení a ubytování jsme se proběhli trasou přes les a po Heralticích. Nechyběl strečink a posilování. Mladší si po uběhnutí kratší trasy namísto posilování zahráli pod chatou hry. Večer jsme opékali buřty u ohně a využili skvělou finskou saunu. Před spaním se ještě konala soutěž kámen, nůžky, papír.

Opékání buřtů u ohniště.
Opékaní buřtů

V sobotu po budíčku následovala rozvička a snídaně. Dopolední trénink byl technického charakteru a v poledne jsme si zahráli fotbal jako obvykle. Na oběd byla kuřecí čína s rýží na které si všichni pochutnali. Po obědní pauze jsme zdolali Sogi Challenge, ti co cvičili pořádně vzpomínali na soustředění i další týden. Soty kondiční vsuvka byla běhání do nejdrsnější kopce v širokém okolí. Dvacet minut běhání a dřepování byla dřina ale pocit z ní k nezaplacení. Během trenérského semináře vypilovali techniku naši tréneři a po opékání buřtů následovala noční hra, kdy byla chata přepadena neznámými výtržníky, kteří byli poraženi přesnou a silnou technikou.

Nechyběla ani rozcvička
Zahráli jsme si fotbálek

V neděli po snídání byl na programu dne technický trénink, hlavně řízené boje. Ke konci soustředění jsme si zahráli poslední fotbálek, naobědvali se boloňských špaget a uklidili chatu a vyrazili domů.

Cvičili jsme
Yopchagi nebojácných bojovníků
Skupinové foto
Všichni jsme si pochutnali