Školení rozhodčích

Školení rozhodčích

Ve dnech 23. a 24. února proběhlo v Třebíči školení národních rozhodčích (skupina C) Českého svazu Taekwon-do ITF. Školení proběhlo pod vedením zkušených instruktorů a rozhodčích Bc. Jiřího Teslíka (4. dan), Mgr. Jany Lazorové (4. dan) a Mgr. Michala Kobylarze (4. dan).

V pátek se po vstupním testu znalostí začalo s výkladem národních soutěžních pravidel a systému hodnocení technických sestav a sportovního boje. V sobotu se po dokončení výkladu přešlo k praktickým cvičením v tělocvičně. Všichni si postupně vyzkoušeli různé funkce v rámci soutěže. Od závodníka, přes rozhodčího, člena poroty, až k předsedovi poroty.

Po praktických cvičeních přišla na řadu opět teorie. Nejprve speciální přerážecí techniky (T-ki) potom silové přerážení (wirok) a nakonec sebeobrana.

Závěr školení patřil testu znalostí. Pevně věříme, že ho všichni úspněšně zvládli a brzy se s novými rozhodčími setkáme na některé ze soutěží Českého svazu Taekwon-do ITF.