Děti mladší 12 let

Trénink určený pro děti mladší 12 let kromě začátečníků bez rozdílu pásků. S sebou dobok (pokud máte), sálová obuv a vhodné pití (ideální voda, nebo sportovní nápoj). Na trénink přijďte 10 minut před začátkem.