Taekwondo ITF Třebíč

Přihláška do oddílu Koguryo Třebíč - Taekwondo ITF

Tento formulář slouží k podání přihlášky do oddílu Koguryo Třebíč - Taekwondo ITF. Součástí dokumentu je přihláška do naší zastřešující organizace Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolek, souhlas se zpracováním osobních údajů a přihláška do Českého svazu Taekwon-do ITF - organizace zastřešující Taekwon-do ITF v České Republice.

Oddíl Koguryo Třebíč – Taekwondo ITF je součástí organizace Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek se sídlem na adrese Fügnerova 1226/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO 440 65 40. Tato organizace je správcem osobních údajů (dále jen “Správce”) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Směrnice GDPR“). Abychom vyhověli Směrnici GDPR, žádáme od každého člena našeho oddílu písemný souhlas se zpracováním osobních údajů dle dokumentu Informace o zpracování osobních údajů (dále jen "Dokument GDPR"). Seznam všech zpracovávaných osobních údajů (dále jen "Osobní údaje") je uveden v Dokumentu GDPR.

Tento formulář má za úkol zjednodušit život Vám i nám. Po vyplnění a odeslání formuláře dojde k vygenerování dokumentu přihlášky ve formátu PDF (dále jen "Přihláška") a k následnému odeslání zadaných osobních údajů do naší vstupní databáze.

Vygenerovaný dokument prosím vytiskněte, podepište a předejte trenérovi na tréninku. Jakmile obdržíme podepsanou Přihlášku, přeneseme Vámi vyplněná data do naší oddílové databáze členů. Ze vstupní databáze 2x za rok smažeme všechny záznamy u kterých jsme neobdrželi podepsaný Souhlas po dobu více než 6 měsíců od vyplnění žádosti.

Před odesláním si prosím zkontrolujte správnost údajů.

Vyplňujte prosím na počítači.

Osobní údaje člena

Jméno


Příjmení


Datum narození


Rodné číslo


Telefon


E-mail


Ulice a číslo popisné


Město


PSČ


Osobní údaje zákonného zástupce
(pro členy mladší 18 let)

Jméno


Příjmení


Telefon


E-mail


Přihlašuji se do oddílu Koguryo Třebíč a souhlasím se zpracováním Osobních údajů dle dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.